Tag Archives: камери

Видеонаблюдение на дома – защо, как, какво

IR камери от Mbvision.com

Сигурността – това е едно от най-важните неща, с които може да бъде характеризиран един дом. Това е мястото, което трябва да бъде не само удобно, но и максимално защитено, когато смятате, че имате нужда от това. Уникална помощ в тази насока могат да ви осигурят камерите за видео наблюдение.

Основни причини за видеонаблюдение на заведения за обществено хранене

Видеокамери, които записват всичко, което се случва биват инсталирани на места, където има струпване на хора. Заведенията за обществено хранене са точно такива рискови зони, където клиентите могат да претърпят обири или друг вид посегателства, така че е необходимо някой да наблюдава действията им и да се намеси при нужда.

Как помагат куполните камери на видеонаблюдението

Светът, в който живеем предразполага към използване на охранителни мерки. Днес ние не можем да бъдем сигурни, че нашата фирма, магазин, заведение или търговски обект няма да претърпят нападение, което да доведе до съответните финансови липси и проблеми. Един от най-използваните похвати е видеонаблюдението чрез куполни камери, като именно за тях ще пишем в днешната ни статия.

Видеокамери наблюдават работните места

В днешно време все по-честа практика на работното място е да се инсталират видеокамери, които целят да наблюдават, както самия обект, така и всички негови посетители или работници. Камери можете да забележите на входовете на административни сгради, магазини, търговски центрове и други обекти. Видеонаблюдение съществува и по порталите на почти всеки бизнес комплекс.