Развитие на съвременния железопътен транспорт

железопътен транспорт

От първите подобия на железници до съвременния железопътен транспорт са минали около пет века, през които развитието на този вид транспорт е претърпяло неимоверно много изменения. Първоначалното предназначение на вагоните по дървени релси е било да превозват въглища и строителни материали до пристанищата. Днес необходимостта от железопътен транспорт намира различни проявления – превоз на пътници, тежки товари, животни, газ и течности. За да се развива успешно обаче, е необходимо да се вземат своевременни мерки за подобрение на железопътната инфраструктура. В много страни се изграждат специални програми за дългосрочно развитие на съвременния железопътен транспорт, който е един от най-евтините и безопасни начини за превозване на пътници и товари. Освен това той е и най-екологичният вид транспорт. За съжаление субсидирането на железниците е недостатъчно и много често това се отразява на качеството на извършваните дейности. По линия на международното сътрудничество се подписват редица договори, благоприятстващи подобряването на железопътните съоръжения и дейности. Двустранните споразумения за улесняване на гранично-пропускателните режими при превоз на товари дава тласък в развитието на икономиката и стопанството на отделните страни.
Утвърдената от миналото практика, чрез железопътен транспорт да се превозват евтино и бързо различни товари и пътници днес намира нови насоки за развитие чрез прилагането на съвременните технологии. В управлението на влаковете вече се използва, макар и не навсякъде, цифрова и преносна техника, а за подобряване на сигурността на железниците се въвеждат и мобилни осигурителни комуникационни системи.

В световен мащаб целта на всички страни е да модернизират своя железопътен транспорт, който е силно конкуриран от автомобилния и въздушния. За целта се създават нови видове влакове, които развиват високи скорости- до 350-400 км/ч- и същевременно са достатъчно безопасни за хората и околната среда. Появата на първия високоскоростен влак в Япония през 1964 г. днес има свои усъвършенствани продължения във влаковете стрела, монорелс и Маглев. Бързината на придвижване на тези модерни влакови композиции ги превръща в незаменимо удобство. В големите градове, където има силно присъствие на пешеходци, монорелсът е изключително удобен и безопасен, защото се движи далече от пешеходците и другите превозни средства.

Високоскростният железопътен транспорт днес продължава да ни изненадва със своите достижения. Приложението на магнитната левитация при движението на влаковете се оказва не някаква научна фантастика, а реалност, благодарение на която за кратко време става превозването на много пътници. Влаковете Маглев нямат колела и не се движат по релси, а под въздействието на магнитните сили. Специалната въздушна възглавница между влака и основата става причина за неговото движението.

Колкото и бързо да се развиват автомобилостроенето и въздухоплаването, използването на железопътен транспорт ще си остане едно от най-великите открития за всички времена и ще продължава да се усъвършенства.