Основни причини за видеонаблюдение на заведения за обществено хранене

Видеокамери, които записват всичко, което се случва биват инсталирани на места, където има струпване на хора. Заведенията за обществено хранене са точно такива рискови зони, където клиентите могат да претърпят …