геодезически услуги

В търсене на геодезически услуги

Още в древността хората са осъзнали необходимостта от предварително оглеждане на терените за застрояване на сгради или съоръжения, което днес се определя под наименованието геодезически услуги. Разбира се, съвременната геодезия …