Мода в Софийски хотели

Мода при хотелите

Останаха далеч времената когато хотелите бяха малко на брой и когато престоят в хотел бе съпътстван с театрално поведение под строгия поглед на сурови, надути хотелски служители. София се развива …