рак-очаквания-лечение

Какво да се очаква при лечение на рак?

Много пациенти, подложени на химиотерапия, изпитват най-големи трудности със страничните ефекти. Този метод, макар и много ефикасен, може да доведе до тежки последици. За съжаление, страничните ефекти са част всяко …