железопътен транспорт

Развитие на съвременния железопътен транспорт

От първите подобия на железници до съвременния железопътен транспорт са минали около пет века, през които развитието на този вид транспорт е претърпяло неимоверно много изменения. Първоначалното предназначение на вагоните …