София

Видове хотели в София

Столицата ни предлага различни варианти за нощувка. В зависимост от това с каква цел и продължителност е престоят ви, има различни по вид и категории хотели в София. Ако ви …

Мода в Софийски хотели

Мода при хотелите

Останаха далеч времената когато хотелите бяха малко на брой и когато престоят в хотел бе съпътстван с театрално поведение под строгия поглед на сурови, надути хотелски служители. София се развива …