Облекчения при плащане на разходи в общата етажна собственост

profesionalen-domoupravitelЗадълженията за заплащане на поддръжката на общата собственост са тежест за много хора. Всяка сграда има нужда от професионален домоуправител и своевременно реагиране на повреди възникнали в общите части. От това зависи комфорта на живот на всички обитатели. Все пак, някои от съсобствениците може да получат правото да заплащат по-малки такси за управление и поддръжка на сградата от останалите по различни причини. OSB.bg хвърля светлина върху някои спорни моменти при заплащане на дължимите суми за поддръжка от съсобствениците.

За голяма част от облекченията решение се взема от общото събрание. Когато има назначен професионален домоуправител от http://osb.bg/професионален-домоуправител/, въпросите се изясняват по-лесно, тъй като специалистът познава в детайли законовите разпоредби.

Например, съсобственик който отсъства често и не живее в жилището си повече от 30 календарни дни за година има право да заплаща половин такса за поддръжка за времето, когато е отсъствал. За останалото време заплаща пълната такса. За да получи това право обаче, той трябва да уведоми писмено домоуправителя. Окончателно решение, дали може да получава отстъпка при заплащане на месечната такса се взема от общото събрание. В случай, че съсобственик не ползва жилището си или пребивава в него по-малко от 30 календарни дни, той има право да не заплаща разходи за управление и поддръжка на общите части, като в този случай не се изисква разрешение от общото събрание.

За децата, които не са навършили 6 години не се заплащат такси за управление и поддръжка. По отношение на ремонтите в сградата, когато някой съсобственик има проблем с обща част от сградата, той има право да я ремонтира със собствени средства, като за това не се нуждае от разрешение от общото събрание. Впоследствие обаче, общото събрание трябва да реши разходите му да бъдат възстановени от фонда за ремонти на сградата или да се приспаднат от бъдещите му вноски. Всеки професионален домоуправител е запознат с този механизъм на компенсиране.

OSB.bg напомня, че собствениците на търговски обекти в сградата са длъжни да заплащат такса за поддръжка в трикратен размер, но само ако в него се влиза през общия вход на сградата. Ако обектът има отделен вход, то тогава собственикът му заплаща такса за поддръжка колкото и останалите съсобственици в сградата. В сградите с асансьор живеещите до третия етаж имат право да се освободят от такса за поддръжката му. Такова право имат и тези, които живеят на по-горни етажи, но не могат да ползват асансьора заради повреда или защото той не спира не техния етаж по различни причини.

Правилата са създадени за удобство и по-лесно управление на общата собственост и за намаляване на спорове и конфликти между съседи с които често не може да се справи дори и опитен професионален домоуправител. В многоетажните сгради живеят хора различни по нрав и възпитание и затова не винаги положителните резултати се постигат с добра воля, а се налагат със силата на закона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *