Какво представляват стенните нагреватели?

Стенните конвектори са отоплителните тела, които са монтирани в или са прикрепени към стената. В зависимост от горивата, съществуват различни модели. Природният газ остава популярен вариант за много хора, но възможно е също така да се използват за отопление и устройства, които ползват пропан или електрическа енергия за генериране на топлина. Като последният тип е най-често закупуван и използван у нас.

През средата на 20-ти век, монтирането на конвектори в/на стената става общ елемент в дизайна на много къщи и жилищни сгради. Подмяната на отоплителни уреди, които обикновено са разположени в камина или близо до пода елиминира появата на отпадъци по подовото пространство. Замяната им с такива, които са окачени или вградени прави излишно поставянето и използването на дълги тръби за осигуряване на топлина в пространството. По-малките модели конвектори често са монтирани в баните, което дава възможност за бързо загряване на малкото пространство непосредствено преди вземането на вана или душ.

Заедно с вградените устройства, стенните модели също са придобили популярност. Като те имат предимството, че не заемат площ. За разлика от вградените модели, при тях не е необходимо да са постоянно в стаята. Има тенденция те да бъдат по-малки от по-големите вградени единици, което прави лесно откачането и съхраняването им в гараж или килер през времето от сезона, когато те не са необходими.

Стенните конвектори днес обикновено са конструирани с лек, но здрав корпус от метал. Много модели са с вентилатори, което прави възможно да се насочи потока на топъл въздух в желаната посока.
Както при всички нагреватели и те изискват редовна грижа и поддръжка. Прахът трябва да се почиства от устройството преди съхранение. Ако устройствотото работи с газ, тръбите трябва да бъдат добре затворени през времето на сезона, когато то не се използва, дори ако не е преместено. Редовната профилактика също така дава възможност за определяне на потенциални проблеми с устройството и по този начин може да се сведат до минимум шансовете от пожар поради неизправност.

Голямото предимство на енергоефективните конвектори е, че те не използват нагревателни елементи както при старомодните чугунени или алуминиеви радиатори. Те са съвременен отговор на старите радиатори с много ребра и тръби, които да осигурят необходимата топлина в дома. По-нататъшното намаляване на разходите за енергия е възможно чрез инженеринг, така че тези нагреватели да създават повече топлина, докато се използва по-малко енергия. Съвременните конвекторни радиатори са в състояние да намалят енергийните разходи с най-малко половината от по-старите модели.

Защо говорим за подмяна на стари технологии?

Съвременните конвектори представляват топлообменници, които отопляват околния въздух чрез източник на отопление, поставен в устройството. Те просто позволяват на топлия въздух да се разпространи в околното пространство, без да подлагат обитаващите дадено помещение на източника на отопление.

Подобряване на технологиите.

Функции за безопасност, както и характеристиките включени в тези конвектори допринасят за пестене на енергия. Специална защита от прегряване предотвратява неконтролираното излъчване на топлинна и осигурява изключване на устройството автоматично при достигане на определени нива на температурата. Някои устройства могат да бъдат с автоматично изключване, когато желаната температура е достигната, или намалена от по-висока до по-ниска мощност, когато е свързан към термостат за мониторинг.

Като цяло намаляват консумацията на енергия.

Енергоспестяващите конвектори консумират между 500 и 1 500 вата дневно, докато други източници на топлина използват до 3000 вата. Използването на ефективни нагреватели води до значително намаляване на разходите за енергия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *