Ремонт на покриви с покривки от фазерциментни профилирани плочи

Ремонт на покриви

При ремонт на покриви много често се използват покривки от фазерциментини профилирани плочи, защото притежават някои предимства.

  • Значителна якост, което позволява да се направят самоносещи покривки, по които обаче не е препоръчително да се ходи.
  • Голяма трайност на покривката. Тя не старее и много рядко е подложена на вредни атмосферни влияния като корозия, големите температурни промени в размерите, гниене, не се нападат от вредители.
  • Много добра водоплтност. Тя не се губи при дълга експоатация.
  • Пожароустойчивост – тя е предпочитана защото този вид покривка е негорима.
  • Малко тегло, вариращо в границите от 15 до 25 килограма на квадратен метър. Този фактор намалява инвестицията на материали за носещата конструкция на покрива.
  • Лесно поставяне, което се дължи на факта, че се нареждат големи плочи, които могат да се пробиват на място.
  • Възможност за оцветяване в много различни цветове, което им придава различни архитектурни качества.

Изделията за покривки от този тип се произвеждат от много различни размери. Най-често срещаните са: Широчина – от 550 до 1200 мм, дължина – от 1200 до 2500 мм и дебелина – 6-12мм (обикновенно тя е 6-7мм).

Фазерциментните плочи обикновенно се полагат, когато наклоните са много малки или почти липсват. Спазват се изисквания по БДС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *