Система за заключване с чип в офиса

Всяка фирма се цели в едно: по-добра финансова година, по-добри резултати и доволни служители. За да бъдат доволни и собствениците, кражбите и неправомерните нахлувания в пространството, трябва да бъдат снижени до нула. Много собственици на фирми споделят неприятен опит с открадната продукция, влизания с взлом и какво ли още не.

Идва момент, в който е необходима здрава охранителна система, която да възпрепятства тези неприятности и да осигури спокойствие и сигурност. Охранителните фирми предлагат услуги като денонощен видео контрол, охранител на мястото на обекта и други варианти за защита. Но едно е сигурно – трябва да има контролиран достъп до обекта.

Това може да бъде лесно реализирано с монтаж на система за заключване с чип. Тази идея вече е придобила масовост, поради добрите резултати, които дава. Принципът на системата  е следният – всеки, който има право на достъп, притежава чип устройство, което му дава правото да влиза и излиза от пространството. Никой друг не може да пристъпи прага на вратата без подобен чип.

Така чрез системата за заключване с чип може да проследите трафика на хората във всяка минута. Това дава и уникалната възможност да наблюдавате тяхното движение. Системата на практика е мониторинг за собствениците на фирмата, кой кога влиза и кога излиза. Това е начин да бъдат проследени служителите и на база тяхното поведение да се наблюдават закъсненията, престоя след работа, използването на кратки почивки, също така и обедната пауза. В системата за заключване с чип това е лесно за отбелязване.

Въвеждането на система за заключване с чип беше новост, срещу която служителите имаха негативна оценка, без да се аргументират с логичен довод. За това някои по-либерални фирми дълго време не въвеждаха, за да не се чувстват служителите им по постоянен контрол и наблюдение. Това е доста криво разбрана логика, тъй като служителите би следвало сами да пожелаят тяхната лоялност да бъде отчетена. Да не говорим, че системата за заключване с чип играе в тяхна ползва при недоразумения.

Към днешна дата почти няма фирма, която да не е монтирала система за такъв тип система и да не споделя положителният си опит с този тип охранителна система. Няма значение с какво се занимава дейността на фирмата, всеки обект се нуждае от сигурност, а това устройство я осигурява.

Друг голям плюс на системата за заключване с чип е, че ако някой изгуби своя чип или служител напусне, серийният номер на ключа – чип може да бъде премахнат от системата и достъпът на бъде органичен завинаги. Това е много високо ниво на защита от човешки фактор и злоупотреби. Възможностите на това устройство са много и всички те целят по-висока сигурност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *