Пчелният мед от древността до наши дни

Първите сведения за употреба на мед датират от неолита под формата на пещерни рисунки. Тогава хората са се възползвали от труда на пчелите, като са събирали сладкото лакомство директно от дивите пчелини. Медът се е консумирал от Египет до Индия и навсякъде където е имало възможност да се добива. Отначало хората са събирали пчелен мед когато са откривали пчелин по време на лов. С течение на времето са започнали да го добиват целенасочено, като са създавали хралупи и са ги обработвали така, че да привлекат пчелни семейства в тях. Така освен мед, те са започнали да събират и други ценни пчелни продукти. След време, търговията с мед се е превърнала в основно препитание за много хора.

Многообразието от видове пчелен мед в http://ambrozia.bg/пчелен-мед дава възможност на всеки да подбере най-подходящият за себе си. В древността е нямало подобни магазини, в които човек да може да избира точно от какви растения мед да си купи. Древните пчелари са създавали хралупи, подходящи за убежища на пчелите, след това са вземали само част от меда и пчелните продукти, като са оставяли достатъчно в хралупата, за да не бедства пчелното семейство. През есента са почиствали хралупите от отпадъчни продукти и мъртви насекоми. Отделно са се опитвали да предпазват пчелините от мечки, като са разполагали капани около тях.

С времето, пчеларството е започнало да се развива така, че да се повиши добива на пчелен мед. Това е било цяло изкуство, което са владеели малцина. От тогава до наши дни непрекъснато се въвеждат иновации, които позволяват да се събират ценните пчелни продукти безопасно за човека и за пчелите. В последните години някои пчелари се връщат към старите методи за събиране на мед, тъй като дивият мед има редица ценни качества, с които превъзхожда култивирания.

Тези хора се опитват да създават изкуствени хралупи в дърветата, да изсичат стъпала, по които да се изкачват до пчелина, за да вземат част от пчелните продукти, събрани вътре. Това са силни усещания, които доставят достатъчно адреналин на смелчаците, които се престрашават да се доближат до рояк диви пчели, бранещи яростно ценните си ресурси. Всъщност, това упражнение може да се избегне с посещение на добър магазин за пчелни продукти като Ambrozia.bg. Качественият пчелен мед от реномирани производители има достатъчно ценни съставки, което обезсмисля рискованото проникване в диви пчелини.

Науката използва пчелните продукти в последните години за да изследва степента на замърсяване на природата. В пчелния прашец се откриват отрови, пестициди, радиация. Затова в замърсени райони се забранява поставяне на кошери, а ако има диви пчелини, медът им не се препоръчва за консумация. Същото важи и за райони в които има предимно отровни растения или такива с действие на опиати. Сертифицираните производители на мед разполагат своите пчелни семейства в екологично чисти райони, с подходящи насаждения, от които се събира качествен, лечебен мед.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *