Знаеш ли немски език? Топ 6 причини да го научиш!

немски

Бизнес и реализация – много от най-известните и печеливши фирми в различни сектори на икономиката водят началото си от Германия. Знаейки отлично немски език със сигурност ще получиш възможност за по-добра професионална реализация или плодотворно бизнес сътрудничество. Работни ваканционни визи са на разположение за младите чужденци от различни страни, както и специални визи предназначени за квалифицирани работници и специалисти.

Немският език е официален език в Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенщайн и Белгия, а значителна част от населението на общо 41 държави говори немски. Усвояването на най-разпространеният роден език в ЕС ще отвори за теб много врати, ще разшири кръгозора ти, ще увеличи твоите шансове за по-добро материално положение.

Туризъм – туристите от Германия, благодарение на добрия си стандарт на живот имат възможността да си позволят пътувания по целия свят. Знаейки немски език ще можеш да общуваш еднакво ефективно както с немските туристи по Българското Черноморие, така и с тези на отдалечен в океана круизен кораб. Немските туристи предпочитат да са обкръжени от служители, персонал и екскурзоводи говорещи немски език!

Наука и изследвания – немският език е вторият най-използван език в научните среди. Германия е сред държавите с най-голям принос в изследователската и развойна дейност. Във връзка с тази си дейност предлага стипендии на научни работници от чужбина с цел да ги привлече да работят за Германия.

Информация и комуникации – немският език е роден език за над 90 милиона души, а също почти толкова много хора по целия свят говорят немски като втори език – над 80 милиона. Използването на немския език от толкова много хора води до големия брой печатни и онлайн издания на този западногермански език. Германия се нарежда в статистиката сред първите държави по брой публикувани книги на година.

Учение – съществува широк спектър от програми за обмен както на ученици , така и на студенти между Германия и много страни в света, включително и България.

Култура – немският е езика на Гьоте, Кафка, Моцарт, Бах и Бетовен, на известни писатели, музиканти, философи и хора на изкуството.

Източник: Езикова Школа Омега – курсове по немски език – http://omegals.com/obuchenie_na_nemski_ezik.php
Ползвани са статистически данни от Wikipedia – http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *