Инсектициди – препарати за борба с неприятелите по растенията

Инсектицидите ( от латински insectum – насекомо и caedo – убивам ) са химически препарати за унищожаване на неприятелите по растенията, техните яйца и лаври. Те се използват също за борба с насекоми, преносители на болести и паразити по животните, с битови насекоми за защита на хранителни продукти, тъкани и други материали.

Според начина на действие върху организма на насекомото, инсектицидите се делят на контактни и системни. Контактните убиват насекомите при външен контакт, с която и да е част на тялото. Защитават само тези части на растението, върху които са нанесени и имат само защитно действие. Системните се предвижват по съдовата система на растението. Тяхното поразяващо действие настъпва, когато вредителите използват за храна вече третираното растение.

Някои препарати се ползват за борба с различни насекоми – вредители едновременно, а други – само с определен вид вредител. Към тези инсектициди се отнасят: нематоциди – за борба с нематодите и акарициди – срещу акарите. Различават се две групи акарициди – специфични акарициди, които действат само на определен вид акари и инсектоакарициди, действащи не само на акари, но и на други насекоми.

При системно използване на препарати от една и съща група се получава така наречената резистентност при вредителите. Под този термин се разбира устойчивост на различните организми към този или онзи химически препарат. Особено често такава устойчивост се наблюдава при бързо размножаващите се видове, които имат много кратък цикъл на развитие. За да се избегне тази устойчивост е необходимо да се редуват препарати от различни групи.

По настоящем вместо химически вещества се разработват аналогични препарати от растителен или органичен произход (бактерии, вируси и др.),които по своята ефективност не отстъпват на химическите, но въздействат по правило само на определени групи вредители и са безопасни за останалите видове насекоми и топлокръвни животни, включително човека.

Целесъобразността от използването на инсектициди при домашни условия трябва да бъде обоснована. Задължително да се прочете инструкцията за тяхното приложение и начин на ползване.

Инсектицидите се разделят на различни групи според активното вещество, което ги изгражда. За по-голям ефект в борбата с насекомите често се използват препарати с комбинирано съдържание на активно вещество.

Всички препарати, получени на база едно и също активно вещество имат еднакво действие при растенията.

Най – важно е разумно да се използват препаратите за химическа борба с вредителите. Ако те се ползват в умерени дози при оптимални условия – температура, влага и достатъчно количество достъпни за растението хранителни вещества това обуславя стимулиращо действие на препарата за защита на растението, за неговия растеж и развитие .Най-добър ефект се наблюдава в период на активен растеж на третираната култура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *