Електропастири в помощ на животновъдите

Днешните животновъди могат да спестят много време, когато извеждат животните на паша, защото на бял свят се появиха иновативните и ефективни електропастири, които заместват истинските пастири. На пръв поглед това може да Ви прозвучи невъзможно, но не е така. Електропастирите са устройства със силен психологичен ефект върху стадото, като идеята е да държат кравите, козите или овцете в обсега на терена, където пасат, без да бягат.

Как се използват електропастирите?

Електропастирът може да се закупи в комплект от https://elektropastiri.bg, като Вие ще получите енергизатор, ограда, изолация и предупредителна табела. Самият електропастир е устройство, което захранва ограждения, по които преминава ниско електричество. Ако животните от стадото се докоснат до оградата ще получат лек електрически шок. Това от своя страна ще ги накара да се върнат на мястото за паша и няма да посмеят да опитат бягство.

Идеята на новите видове електропастири е да държат стадото добитък в пълния си брой. Много често хората трябва да тичат по животните с дървен прът, за да ги върнат на мястото си, а чрез новите технологии този проблем е разрешен. Вие сами можете да пресметнете колко труд и пари ще спестите, когато използвате тази съвременна техника, която ще Ви допадне.

Опасен ли е електропастирът?

Не, електропастирът не е опасен, нито за животните, нито за хората. Електроенергията, която преминава през огражденията предизвиква умерен електрошок и не може да навреди на организма на съществата. Разбира се, когато използвате електропастири, е добре да поставите предупредителна табелка, в която да пише, че през поставените огради минава електричество.

Немалко хора смятат, че електрическият пастир е по-скоро каприз, отколкото нещо, което може да бъде полезно. Те обаче не знаят, че електропастирите намират широко приложение по целия свят и помагат на едрите животновъди да контролират стоката си и да я запазят в пълен състав. Ето защо Ви препоръчваме да се запознаете с актуалните предложения, и да отделите малко време за себе си, вместо да стоите с часове на полето, за да пазите животните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *