Как да се изчисли разхода на пелети

Наред с другите видове твърдо гориво все повече за отопление на частните домове се използват пелетите, направени от различни видове отпадъци. Колкото повече нараства търсенето на този горивен материал, толкова се разширява и расте производството му.

Всеки, който все още не е намерил най-подходящия вид отопление за собствения дом, живо се интересува от избора на енергоносителя и стойността му за един отоплителен сезон.

Да се изчисли разхода на пелети по принцип не е сложно.
Висококачествените пелети притежават висока калоричност – от 1кг при изгаряне се отделят почти 5 кВт топлинна енергия.

Съответно за да получим отопление в жилището от 1 кВт топлинна енергия, трябва да изгорим 200 грама гранули.

Средният разход на гранули на единица площ се определя изхождайки от това, че за отоплението на всеки квадратен метър са необходими 100 Вт енергия. Важна е височината на стаите – това се отнася за 2,8 – 3 м. 100 Вт топлина ще се получи от 20 грама гранули, така да се каже, проста аритметика.

Но не така стоят нещата. Представените по-горе цифри са коректни, ако пелетния котел има абсолютна ефективност – 100 % КПД, а такъв в реалния живот няма. За сега КПД на котлите на твърдо гориво е около 85 %. Това означава, че след изгарянето на 1 кг гранули ще се получат не 5 кВт топлина, а 5 х 0,85 = 4,25 кВт. И обратно, за отделянето на 1 кВт топлина в пелетния котел трябва да изгорят 235 грама гранули ( 1: 4,25 = 0,235 кг). Това е първото различие.

Второто различие се заключава в това, че 100 Вт топлина на 1 кв. м. от помещението е необходима в случаите, когато температурата на околната среда е много ниска в продължение на 5 дни. Средно за отоплителния сезон разхода на топлинна енергия е два пъти по-нисък. А това означава, че необходимата топлина за единица площ е само 50 Вт.

Да се определи разхода на пелети в пелетния котел за един час на 1кв. м. е некоректно, цифрата ще бъде малка и неудобна за изчисляване. Правилно е да се изчисли цялото необходимо количество гранули за деня.
За деня са необходими 28 кг пелети, а за месеца – 840 кг за отопление на жилище от 100 кв.м.площ (50 Вт х 24 часа = 1200 Вт или 1,2 кВт; 1,2 : 4,25 кВт = 0,28 кг; 0,28 х 100 = 28 кг; 28 х 30 = 840 кг. )

При много котелни инсталации има функция, която позволява да се отчита на дисплея разхода на гранули за определен период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *