Критерии при одобрение за кредит

kredit

Бързият кредит е вид кредит, от който всеки може да се възползва, за да преодолее затруднена финансова спешна ситуация. Условията към кандитите са минимални – да имат навършени 18 години, да имат стабилен доход и да могат да докажат, че са български граждани с постоянно пребиваване в България. В тази публикация ще ви кажем как лесно може да се възползвате от бърз кредит.

Условията за регистрация, подаване на заявление, одобрение и усвояването на средствата са максимално улеснени.

Като цяло има класически профил на кредитополучателя, който може да поиска кредит. В този случай трябва да се вземат предвид три критерия. Първо, той трябва да е дееспособен, т.е. да е пълнолетен. Второ, кандидатстващият за заем трябва да е физическо лице, което се ползва от стабилен доход и в резултат на това има капацитет за погасяване на средствата. Трето, той трябва да е български гражданин с постоянно пребиваване в България. Този факт той трябва да докаже въз основа на документ за самоличност.

Това е профилът, възприет от повечето небанкови финансови институции в страната. Има обаче случаи, когато фимата решава да провери кредитната история на лицето, кандидатстващо за заем, преди да отпусне самата сума. Това означава, че този човек, ако иска заявлението му да бъде одобрено, не трябва да бъде в черния списък на Централния кредитен регистър.

Тези общи условия могат да бъдат намерени във всички финансови институции на пазара, но има възможност всеки орган да наложи свои собствени условия в допълнение към споменатите по-горе.

Други фактори, които се взимат предвид се свързват с доходите на кандидатите. Финансовият капацитет е от съществено значение за този, който иска бърз заем. Това включва способността на кредитополучателя да погасява парични задължения. Повечето фирми изискват разумна такса за задлъжнялост, когато ви отпускат заем. Не трябва да забравяте да подчертаете финансовото си състояние и факта, че имате стабилна работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *