Панихида – как и по какъв повод се организира

Панихида от OmegaFuneral.com

Панихидата е ритуал, който е характерен за православието и по тази причина се спазва и в нашата страна. Свързана е със смъртта на близки хора, като целта е да се почете тяхната памет. Обикновено се отбелязва със спазването на определени традиции, подаване на храна и спазване на определена периодичност.

Панихида: организиране

Панихидата се организира от най-близките членовете на семейството на починалия човек, като деца, родители, семеен партньор.

Близките на починалия от своя страна имат право да делегират тази отговорност на специализирана фирма, каквато е траурна агенция OmegaFuneral.com.

Макар на времето на това да не се е гледало с добро око, днес начинът на живот и нивото на натовареност не ни остава много време.

Това прави все по-популярно възлагането на тази отговорност на специализираните фирми, които от своя страна познават и детайлите на ритуалите, които трябва да се изпълнят.

Обикновено съвременните погребални агенции предлагат организиране на помени на доста добри цени, като запазват традицията в една област, за която повечето от нас предпочитат да не мислят.

Разбира се, панихидата може да се прави по различен начин, в зависимост от това какви услуги желаят хората да включат в този ритуал.

Какво представлява този ритуал и какви са особеностите

Панихидата е доста сложна по своя характер, а до нас са достигнали единствено най-дълбоко вкоренени в съзнанието на народа обичаи, свързани с този ритуал.

В най-общи линии, тя отговаря на следните няколко особености:

  • Прави се през строго определени дни след смъртта близкия човек;
  • Особено внимание се отдава на 40-тия ден, когато се прави заравняването на гроба, където почива покойника;
  • Може да се организира по желание и по лични празници;
  • След изтичане на 1 година се прави на задушница.

КОга се прави панихида

Както споменахме и по-рано, панихидата се организира на 3-ти, 9-ти и 40-ти ден след смъртта на близък човек, а след това се прави при навършване на една година.

В последствие е добре да се спазва на определените за това дни в календара, тоест на задушница, а по желание на близките може да се прави и на лични празници на починалия, например на рождени дни.

Какво се прави най-често на панихида

На панихида по правило е добре да се отслужи литургия, но все по-често хората залагат по-скоро на така наречените подавки. Раздават се храна и вино на поне трима души, с което се почита починалия.

Освен виното, което в православното християнство символизира кръвта, на панихида се раздава и погача, както и жито. Последното най-често се прави по определен начин, така че да бъде сладко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *