Пресостати за вода – предназначение

Пресостатите за вода са предназначени за управление и поддържане налягането във водопроводната мрежа в жилищата на зададеното ниво. Те се явяват много важен елемент и тяхното инсталиране и настройка трябва да се направят професионално – от квалифицирани работници. От тяхната работа зависи цялата водопроводна система, безопасното функциониране и работата на другите агрегати в системата.

Пресостатите за вода регистрират налягането в системата. При достигане на зададеното минимално налягане се затваря контакта, включва се помпата. При достигане на зададеното максимално налягане контакта се отваря и помпата се изключва.

Те са снабдени с механизми за корегиране, които позволяват да се корегира стойността на налягането, а така също допълнително могат да се комплектоват с бутон за принодителен старт, оборудване за плавен старт на помпата, допълнителни съединения за свързване на помпата, дисплей за работата и други.

Препоръчва се монтирането на пресостати за вода да е непосредствено на изхода на хидроакумулатора, където в голяма степен се променя налягането и турболентността по време на стартиране и работа на помпата.

За отделни модели производителите ограничават условията на експлоатация според микроклимата, а именно температура не по-ниска от 4 градуса и влажност на въздуха не повече от 70 %. Тези модели трябва да се монтират в отопляеми помещения.

Пред пресостатите за вода в системата на водопровода трябва да бъдат монтирани:
– филтър за грубо почистване на водата
– помпа и тръбопроводи
– входен вентил
– филтър за финно почистване на водата
– възвратен клапан

Преди избора на пресостата трябва да са избрани помпата и хидроакумулатора, и да се определят работните параметри на мрежата:
– максимално налягане в системата, при което помпата ще се изключи;
– минимално налягане в системата, при което помпата ще се включи;
– налягане във въздушната камера на хидроакумулатора;

Проверете каква е допустимата мощност за включване на релето и какво е съотношението с избраната помпа.
Избирайте реле, предназначено за битови нужди. Максималното налягане в системата не трябва да превишава 4 атмосфери. А препоръчителния работен диапазон на налягането, подходящ за санитарните уреди и апаратура трябва да е в пределите 1,4 – 2,8 атмосфери.

Обърнете внимание, че колкото по-голяма е разликата между минималното и максимално налягане, толкова повече вода ще се намира в хидроакумулатора и по-малко ще се включва помпата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *