Функционалност и стабилност на акустичните панели

Материалите, от които се изработват акустичните панели са разнообразни.

В последните години определящо място заемат естествените материали, които подобряват микроклимата в помещението. Към тях се отнасят метали, гипс, дърво, кварц, базалт и други.

Всеки от тези естествени материали притежава индивидуални свойства, позволяващи да се изработят различни видове акустични панели с различни цени и области на приложение.

Например, металните панели се отличават с голямо разнообразие за сметка на лесната обработка на метала.

Областта на тяхното приложение е голяма, но те се използват основно в технически помещения с високи изисквания към хигиената, в сгради с висока експлоатационна натовареност (летища).

Високата експлоатационна издръжливост е тяхното предимство.

Дървените панели се изработват изключително по поръчка. Характеризират се с елегантност, естетика и красив вид. Различните варианти намират приложение в изискан интериор на офиси, банки, бутици.

Гипсовите акустични панели се отличават с отличават с гладка и равна повърхност (гипсът позволява да се изработят изделия в различни архитектурни стилове) и лесно боядисване.

Намират приложения в сгради с повишена опасност от пожари. Те много добре се справят с външните шумове.

Панелите от кварц и базалт ефективно поглъщат шума в широк честотен диапазон.

Негоримите свойства позволяват да се използват за всеки отговорен обект.

Прилагат се основно за външна шумоизолация, защото са устойчиви на температурните промени и на влагата.

Те не се деформират и не гният, а различните дизайнерски решения увеличават техните архитектурни възможности.

Отличават се с ниска топлопроводимост и дълъг срок на ползване.

Всички съвременни материали за обществени сгради трябва да са с висока степен на пожарна безопасност.

Акустичните панели отговарят на тези изисквания и за това са приложими за всички обекти.

Екологичната чистота е безусловно важна. Тук определящи са два фактора – липса на вредни вещества и емисионните свойства на тези материали.

Колкото по-малко са компонентите в материала,толкова продукта е по-качествен от гледна точна на екологията.

Материалите, които се споменаха по-горе, са практически в чист вид.

Повърхностната емисия от частици е пъти по-ниска от допустимата по санитарните изисквания.

Екологичният фактор до голяма степен определя нормалната жизнената дейност на човека, за това към избора на безопасни акустични панели трябва да се отнасяме много сериозно и отговорно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *