Масло за компресор и моторно масло – какви са разликите?

Както при всеки друг механизъм, използващ части, които се въртят и съответно предизвикват триене, компресорът се нуждае от смазване, тоест от масло за компресор.

Има обаче една особеност. При двигател с вътрешно горене маслото, което влиза в работната камера на цилиндъра, просто изгаря. А при компресора мазнината, която попада в материала, може да доведе до негативни последици.

Видове компресори и подходящите за тях масла

Можем да ги разделим на няколко групи:

  • Винтови компресори, които директно си взаимодействат с материала
  • Турбокомпресори
  • Хладилни компресори, които осигуряват съвместимост между хладилен агент и смазка.
  • Газови компресори, чиято основна задача е отделяне (филтриране) на смазката от въздух (газ)

Компресорното масло не трябва да губи свойствата си, когато температурата на хладилния агент рязко спадне.

Масло за компресор и моторно масло – какви са разликите?

По същество смазочните материали за компресорите са моторни масла. Въпреки това, специалните свойства на консумативите за компресорите и високите изисквания към този материал класифицират маслото за компресор в отделен клас. Подобно на моторните, компресорните масла имат синтетична, полусинтетична и минерална основа. Когато пристъпва към избор на състава на основата, потребителят се интересува най-вече от съотношението между цена и качество. Както и при автомобилните масла, синтетиката се слави като много по-издръжлива и е съвсем нормално да има по-скъпа цена. Съответно, минералната основа се възприема като най-икономична – както по отношение на цената, така и по отношение на трайността.

Вискозитетът на всяко масло за компресор е една от важните характеристики, на които задължително следва да се обърне внимание. Диапазонът на този индикатор е от 7 до 30 mm² / s. От неговите стойности зависи плавността или, казано по друг начин, способността да прониква в най-малките процепи. Ниският вискозитет улеснява работата на механизмите, а също така не позволява и да се образуват вредни отлагания. От друга страна, високият вискозитет осигурява по-висока херметичност (особено в буталните вериги), като същевременно забавя цялата система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *