Видеокамери наблюдават работните места

В днешно време все по-честа практика на работното място е да се инсталират видеокамери, които целят да наблюдават, както самия обект, така и всички негови посетители или работници. Камери можете да забележите на входовете на административни сгради, магазини, търговски центрове и други обекти. Видеонаблюдение съществува и по порталите на почти всеки бизнес комплекс.

Главното питане е – трябват ли ни камери за видеонаблюдение?

Отговорът на този въпрос при всички положения е положителен, тъй като благодарение на системите за наблюдение се постига по-голяма безопасност на дадено място. Записващите устройства са препоръчителни за сгради, където има струпване на много хора и автомобили, тъй като именно там има риск от нарушение на законите и моралните норми.

Историята разказва за камери, които са уловили неправилно паркирани леки коли и дори са предотвратили кражба на моторно превозно средство. Същите тези системи за видеонаблюдение, са хващали крадци, спирали са опити за влизане с взлом и са помагали на хора в беда.

Без значение дали става въпрос за деня или нощта, видеокамерите са един отличен помощник и средство за охранителна дейност, без което не можем особено в съвременния живот, който е напрегнат и изпълнен с какви ли не рискове.

Редом с входовете и изходите на сградите камери се използват и за контрол на служителите във вътрешните помещения. Всеки един кабинет днес е снабден с камера, която да следи дали се върши правилно работата, а също така какви са грешките на даден работник.

Къде във вътрешните помещения е възможно да се сложат камери?

Основно видеонаблюдението трябва да присъства в помещенията, където се работи с опасни вещества за човека. Лабораториите например са много добро място, на което може да се монтира камера. Разбира се, същото се отнася и за обектите, които работят с много пари и скъпоценности. Това се отнася за клоновете на банките, всяка заложна къща, бижутерия или бутик.

В гореизброените обекти е почти задължително да има записващо устройство, което да следи какво се случва. Имайте предвид, че контролът важи не само за клиентите, а и за работещите на тези места. За съжаление понякога служителите поблазнени от щедрите богатства и стоки пипат, където не трябва и с това ощетяват началниците си и още много хора.

За щастие живеем във високотехнологичен век и чрез наблюдателните системи можем да разкрием почти всяка кражба, вандалски акт или опит за проникване с взлом. Всичко се записва на носител и може да се приложи като доказателство в съда.

Общо взето ще кажем, че от камери има нужда там, където биват съсредоточени най-много алчни погледи идващи от случайни хора, клиенти на даден обекти или дори работници. Последните обаче питат дали е правилно да бъдат постоянно наблюдавани чрез камери?

Морално ли е да ни наблюдават с камери?

Главната цел на видеонаблюдението на работното място, е да не се допускат липси. Ясно е, че камери не трябва да бъдат разполагани на места, като тоалетната или банята, защото те служат за уединение и вие имате право да останете вътре, без да бъдете следен от устройствата. Редом с това всеки обект трябва да обяви, че подлежи на видеоконтрол, с което да запознае клиентите и персонала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *