Експлоатация и поддръжка на асансьори

Многоетажните сгради стават непригодни за постоянно живеене в тях, ако нямат монтиран изправен асансьор. Това касае на първо място старите хора, младите майки с колички и бебета на ръце, инвалиди и малки деца. Да и нормален, здрав възрастен човек, живеещ на десетия етаж, малко вероятно е да иска да слезе на двора да поеме въздух.

Монтиране на асансьор – много е важно за всеки дом. Обслужването и поддръжка на асансьори се извършва от фирма, с която има сключен договор. Фирмата, предлагаща услугата поддръжка на асансьори, е длъжна минимум веднъж в годината да прави основен преглед на асансьора и се изготвя протокол за състоянието му. Това е задължително мероприятие, което е необходимо за поддържане работоспособността на асансьора и безопасността на живеещите в блока.

Асансьорите във всяка сграда, независимо от годината на построяване, се считат за технологично опасни. Всяко излизане от строя, макар и на малък детайл, може да предизвика авария, водеща дори до човешки жертви. Ако собствениците в жилищната сграда не желаят да сключат договор за техническа поддръжка на асансьора, то ползването му е недопустимо.

Поддръжката на асансьори не е евтино удоволствие. Когато асансьора се ползва от всички жители в сградата, то и таксата за поддръжка на асансьори трябва да се заплаща от всички. Разбира се, никой няма да води отчет кой колко е ползвал асансьора. Но напълно е очевиден този факт, че живущите на първия етаж не ползват това съоръжение.Тези хора имат пълното право да искат отпадане на тази такса. Обслужването на асансьора изобщо не касае първия етаж, за това да се плаща затова е нецелесъобразно.

Плащанията трябва да са за фактически ползвани услуги, за ползването на тези квадратни метри, върху които човек преживява, за ползваните ток и вода, които той редовно ползва и без които той просто не може, за разлика от асансьора. Ако собственикът не желае да ползва асансьор, то неговото обслужване не го интересува.

За правилната експлоатация на асансьорното оборудване следи домоуправителят, както и всички собственици трябва да са отговорни за изправността, работното състояние и безопасното ползване на асансьора.

Всички ползватели на асансьора са длъжни да спазват правилата за ползване и да не нанасят вреда на имуществото. Всяко едно претоварване води до повреда на съоръжението. Внимателното ползване като затваряне на врати, боравене с бутоните за задвижване, поддържане чистотата, са гаранция за безопасността на асансьора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *