Етапи на почистване на септичните ями

Септичната яма представлява устройство, използвано за почистване на отпадъчните води. Попаднали в ямата, твърдите частици попадат на дъното. Получените в следствие на това наслагвания в течение на времето се разграждат, за което помагат намиращите се в ямата анаеробни бактерии, а остатъците образуват утайка. Отпадъчните води, освободени от примесите, попадат във филтриращото поле, а оттам – в дренажната мрежа.

Почистените води равномерно се разпределят и попиват в почвата. Образуваната в септичната яма утайка остава и поради това след време се затлачва резервоара. Това налага периодично да се прави почистване на септичните ями.

Процесът на почистване на септичните ями се състои от следните етапи:
– почистване на резервоара от натрупалата се утайка;
– промиване на тръбите;
– почистване на почвения участък, използван за доочистване.

Резервоара на ямата можем да почистим по няколко начина. Благодарение на своевременното почистване вие ще спасите филтрационните полета от затлачване. Полетата за доочистване се възстановяват значително по-сложно, отколкото да се проведе своевременно почистване на септичните ями.

За почистването може да се използва специална техника. Тя представлява автомобил, оборудван с хермитически затворен резервоар и мощна вакуум помпа. Работата се осъществява оперативно, а изчерпаната утайка се отнася с автомобила.

За да се използва този начин е необхoдимо да се осигури достъп на техниката до септичната яма. Освен това оборудването трябва да се намира до 3 м дълбочина, в противен случай маркуча не достига дъното и качествено изпомпване не може да бъде направено.

Процедурата по почистване на септичните ями може да се направи и с вакуум помпа. Вакуум помпите са центробежни и вибрационни. Според производителността за предпочитане са центробежните, но са по-скъпи. Освен това и разходът на енергия при тях е по-висок.

Утайката може да се отдели и с помощта на специални утаечни тръби, по които тя се оттича по самотек, ако има малко налягане.

При наличие в септичната яма система за биологично почистване автоматично твърдите частици и утайката се отделят с помощта на вакуум помпа и филтри в специални резервоари. Обслужването в този случай се свежда само до замяна на пълния резервоар с празен.

При почистване на септичните ями трябва да се остави на дъното около 20 % активна утайка. В резултат на това ще бъде обезпечено необходимото количество анаеробни бактерии, които в бъдеще ще преработват постъпващите отпадъчни води.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *