За задълженията на домоуправителя

Животът в големите жилищни кооперации няма как да протича нормално без домоуправител. Това се определя преди всичко от необходимостта да се управлява и поддържа общата собственост. Всеки от нас, който има жилище в такава сграда, много добре е запознат с отношението на всеки собственик към общите части. На общото се гледа като на чуждо, но крайно време е да се осъзнаем, че от състоянието на това „чуждо“ зависи качеството на нашия живот. Всичко това налага избор на домоуправител – човек, който да поеме основна част от задълженията за обслужване на общите съоръжения и части.

Всички системи (отоплителна, водоснабдяване, канализация) в старите жилищни сгради са изградени с построяването им и с материали, налични към момента. Металните тръби, по които непрекъснато се движи някаква вода, независимо дали става въпрос за топла, студена или мръсна, са корозирали и това води до проблеми по системите. За да се организира, например, смяна на щрангове на канализационната система, а и на всяка друга, са необходими средства. Това е обща собственост, което налага и общо заплащане на услугата.

Всичко това е задължение на домоуправителя – да се свика общо събрание, да се вземе решение за съответния ремонт. След това се събират оферти от различни фирми за конкретния ремонт и се разглеждат от общото събрание. С това започва и цялостната отговорност на човека, избран да отговаря за общите части. Цялостна подготовка за началото на работа на съответната фирма, наблюдаване дейността и протичането на ремонта, приемане на обекта и разплащане – всичко това се върши от домоуправителя.

В същото време е необходимо да се следи за вътрешния ред – да се спазват определените часове за почивка и пазене на тишина, да се поддържат чисти общите части (стълбище, площадка). Ако кооперацията разполага с двор, то трябва да се мисли и за неговата чистота, а ако са в добро отношение собствениците има възможност и да се направи привлекателен за общи сбирки.

Домоуправителят завежда домовата книга, следи за движението на собственици и наематели, събира ежемесечните вноски от всички. Разплащането за обшия разход на ток, асансьор и всички общи сметки се прави също от него. На кратко казано задълженията са много и това е причина да няма желаещи за тази изборна дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *