Когато имате нужда от адвокат

gavel
Рано или по-късно в нашето сложно общество почти всеки се нуждае от съветите на адвокат. Тези дни, е трудно да си представим някои сфери от живота без професионална правна помощ.

Защо трябва да се търси професионална правна консултация?

За да се защитят хората, законът предвижда само юристи да имат правото да дават правни консултации. Всеки не може да дава правни съвети дори да се е интересувал или да има опит в определена област на закона. На практика това е вашата гаранция, че вашият адвокат е отговорил на определени условия, изисквани за допускане до юридическа практика и е квалифициран да ви представлява в съдебни дела. Той е длъжен да следва професионален кодекс на поведение, да се интересува от актуални промяни на законите. Не на последно място това е и вид служител на съда, на когото е разрешено да обясни и интерпретира закона за вас и да представлява вашите интереси в и извън съда.

Как да изберете адвокат?

Това е личен въпрос. Вие може да помолите приятел, роднина или колега да ви препоръча такъв, ако знае и му има доверие. Повечето адвокати, като адвокат Елисавета Иванова, имат сайтове, в които може да разгледате какви са сферите на дейност, в които тя може да ви представлява.

Кога трябва да се търси професионална правна консултация?

Никога не мислете за правната помощ като за „последна инстанция”. В повечето случаи е по-добре да посетите адвокат, преди да имате правен проблем. Чрез една консултации преди да подпишате важен договор или да прекратите бизнес сделка може да избегнете скъпи и често сложни правни главоболия.

Желателно е да се консултирате:

* преди покупка или продажба на недвижими имоти;

* преди подписването на договор с големи финансови последици;

* преди да организирате собствен бизнес;

* когато имате инцидент и в резултат получите телесна повреда;

* когато семейно положение се променя чрез развод;

* когато имате данъчни проблеми.

Ако въпросът, който иска разрешение не е сред споменатите, на kantoraivanova.com може да отправите запитване, като опишете вашия случай или си запишете час за консултация.

Какво трябва да кажа на моя адвокат?

Всичко, споделите с него в контекста на отношенията между адвокат / клиент е конфиденциално и не може да се разкрива пред никого без ваше съгласие. Вие трябва открито да обсъдите вашата правна ситуация. Абсолютно задължително е да предоставите всички факти, които са свързани с вашия случай. Ако не сте напълно откровен с адвоката си, той или тя няма да бъде в състояние да ви даде най-подходящия съвет за вашата правна ситуация.

Имайте предвид, че естеството на закона е такова, че винаги ще има спечелил и губещ в едно съдебно дело, и вашият адвокат не може да гарантира резултатите от обжалването на едно съдебно дело.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *