Коли под наем като печеливш бизнес

Ръстта на пазара и, съответно, търсенето на услугата коли под наем, експертите обясняват преди всичко с повишеното равнище на живот в големите градове и столицата, както и ръста на деловите срещи и притока на чуждестранни бизнесмени.

Трябва да отбележим, че нараства търсенето на коли от икономичен и среден клас и значително се увеличават предложенията за тях. Това положение увеличава конкуренцията, което води до намаляване на цените на пазара и в крайна сметка е изгодно за потребителите на тази услуга. Заедно с това пазара на коли под наем е слабо структуриран и има хаотичен характер.

Експертите предполагат, че причина за това се явяват няколко обстоятелства:
– няма формирана култура за ползване на автомобили под наем;
– ниска информираност за услугата и, като следствие, съществуват различни опасения, свързани с наетия автомобил (голяма отговорност в случай на авария, сложност при оформянето на документите за получаване на автомобила и др.).

Преди 2 – 3 години големите компании предпочитаха да работят с корпоративни клиенти, но сега основна борба се води за частния клиент.

Това е свързано със следните обстоятелства:
– увеличено търсене на услугата от частните клиенти;
– тенденция към стабилизиране броя на корпоративните клиенти.

Засилената конкуренция вече е довела до намаляване цената на услугата коли под наем и се предполага, че в перспектива пазара ще бъде поделен между няколко големи играчи.

Въпреки ръстта на пазара, съществуват ред негативни фактори, затрудняващи развитието му, а именно:
– ниска информираност на населението за съществуващата услуга, нейната достъпност за обикновения човек;
– не достатъчно квалифицирани мениджъри даже в големите автокомпании.

При разделяне пазара на коли под наем оказват влияние два основни критерия:
1. Репутацията, имиджа на компанията (позиция и време на работа, известни търговски марки, професионализъм на сътрудниците, ниво на качеството на предоставената услуга и обслужване на клиентите, големи възможности за избор на марка и клас на автомобила).
2. Ценови критерии (цена на наема, стойност на депозита, наличие на система за отстъпки).

Трябва да се отбележи, че въпреки конкуренцията между участниците в пазара на коли под наем, те са заинтересувани в сътрудничество и взаимодействие по редица направления:
– превантивни мерки по отношение кражбите на коли;
– провеждане на съвместни рекламно-информационни кампании с цел промоционални услуги като цяло;
– договор за пренаемане на автомобила или насочване на клиентите в друга компания в случай, че няма в наличните автомобили търсената марка или клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *