Реалистични преводи

Когато се налага да се прави превод на документи, се превежда всичко почти дословно. Важното е превода да е максимално точен и ясен. При преводи на художествена литература това съвсем не е така. При художествените произведения най-важното е да се предаде мисълта на автора. Това с буквален превод никога не се постига. Затова преводите на световно известни романи често звучат различно, когато са преведени от различни преводачи. Това е защото всеки преводач разбира по своему идеята на автора и я интерпретира от своята гледна точка.

В днешно време всеки автор, който иска да покаже творчеството си извън пределите на родината търси преводачи, които да направят качествен превод на произведенията му. Сред колектива на prevodachi.eu има специалисти с опит, които могат да се справят перфектно с художествени преводи. Всъщност, тук само опит не стига. Важното е преводачът да има отношение към художествената литература и самият той да умее да пише добре.

В преводната литература често има пасажи, които са нарочно изменени заради цензура. В днешно време авторите са значително по-свободни и могат сами да избират кой да извършва преводи на книгите им. Преводът на художествена литература също е изкуство. Най-добре се справят с него творчески личности, които владеят перфектно съответния език но не само от училище или университета, а и от дългогодишна практика. Практиката трябва да е придобита в съответната държава, защото само така преводачът може да улови тънките нюанси на езика.

Специфичните изрази, които се употребяват във всяка държава и се считат за местен диалект или просто са навлезли като жаргон много често объркват чужденците. Когато се превежда книга, на местата със специфични изрази трябва да се намери съответния аналог в чуждия език. Това го могат само хора, които са с много дълбоки езикови познания. Българският език е много сложен, в него има множество изрази и думи, които са непреводими. Все пак, добрият преводач може да направи перфектни преводи дори и на такива трудни текстове. Важното е да се предаде емоцията, настроението и посланието на книгата, затова буквалният превод е невъзможен. Преводачи, които превеждат буквално и машинално художествена литература осакатяват произведението и читателите му не биха могли да разберат идеята на автора и да оценят неговия талант.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *