Рециклиране на дюзи на най-добра цена

Повредата на инжектора Denso може да доведе до неприятни ситуации на пътя, които могат да се случат с всеки собственик на автомобил. Неизправността на този толкова важен компонент от дизеловия двигател може да бъде отстранена по различни начини.

Защо се повреждат дюзите Denso?

Най-често ремонтът на дюзите Denso е необходим поради износването на частите след продължителна експлоатация на двигателя. Проблемите възникват поради факта, че когато горивната помпа се износи, тя започва да генерира метални стружки, които изкарват дюзата извън строя.

София Дизел Център предлага професионални решения на проблема с инжекторите, сред които и рециклиране на дюзи на цена, която е най-изгодна за клиентите. Замяна на повредения детайл се препоръчва само тогава, когато е навъзможно рециклирането на инжектори да бъде извършено на 100 процента и компонентът напълно да възстанови функциите си.

Качествени услуги по рециклиране на инжектори

Denso – това е сложна горивна система, която изисква специално внимание към детайлите. Всяка дюза, създаваща проблеми в работата на двигателя, преминава специален тест за оценка на стенд, за да се определи бъдещият й фронт на работа. Не съществува такова нещо като рутинен ремонт на дюзите Denso.

След ремонта или рециклирането на инжекторите тестът на стенд се повтаря, за да се избегнат грешки и да се провери качеството на компонента. Ако дюзата е кодирана, към нея се присвоява нов код.

София Дизел Център има свои решения за рециклиране на дюзи денсо:

  • В случай на възможност на рециклиране на инжектора, когато не е необходима неговата замяна, в професионалния сервиз се извършва целият комплекс от необходими измервания за възстановяване на изходните качества на дюзата;
  • При необходимост може да бъде сменен един от детайлите на дюзата. Най-често неизправността само на един детайл влияе лошо на работата и на останалите елементи. Своевременната му замяна ще помогне за отстраняването на този проблем.

В София Дизел Център вие ще получите професионални услуги за рециклиране на дюзи денсо на най-добри цени!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *