Сред учащи испански език с Duolingo бе проведено социологическо проучване

учи испански език с Duolingo

Целта на проучването е да се проследи ефективността на обучението по испански език, чрез Duolingo. Участниците в проучването продължило 8 седмици, са хора, чийто роден език е английски език. Основните резултати можете да прочетете по-долу.

По-голяма част от участвалите в изследването са се забавлявали учейки испански език с Duolingo и са подобрили знанията си по езика. Въз основа на наблюденията може да се каже, че отнема средно между 26 и 49 часа обучение с иновативното приложение,за да се покрият изискванията за владеене на първо ниво.

Мотивацията при изучаване на испански е от голямо значение за усвояването на материала. Хората учили езика, за да им помага в пътувания имат най-голям напредък; след това са тези избрали го, за да им е от помощ в бизнес/работа; научилите най-малко са тези, чиято мотивация е личен интерес/училище. Също с най-много нови познания по испански език са завършили проучването участниците, които са били напълно начинаещи – ниво А1.

Постигнатите резултати при голяма част от учащите са забележителни, а 93.8% от тях признават, че ще продължат усъвършенстването на испанския си с Duolingo дори и след приключване на проучването.

На твърдението „Duolingo е лесен за използване” отговорите са: 57.6% са напълно съгласни, 37.9% – съгласни и 4.5% са без мнение.

На тезата „Duolingo е полезенпри изучаването на испански език” участвалите отговарят: 51.5% – напълно съгласни, 40.9% са съгласни и 7.6% са без мнение.

На твърдението „Изучаването на испански език с Duolingo е забавно”получените отговори са: 42.4% – напълно съгласни, 45.5% – съгласни, 9.1% – без мнение и 3% не са съгласни.

На признанието „Аз съм удовлетворен/а с Duolingo”извадката е: 37.9% – напълно съгласни, 40.9% – съгласни, 16.7% са без мнение, не са съгласни – 4.5%.

Повече са „попили” от обучението по испански език мъжете (за изненада на статистиците). Другата изненада, е че при 25% (11 от 44) от участвалите жени са отбелязани по-ниски нива в познаването на езика в края на проучването, в сравнение с познанията им преди започването му. При мъжете 3-ма са с нулев напредък, но няма нито един с отрицателен.

Пълните данни от проучването можете да откриете на адрес: http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf.

Източник: Езикова школа Омега. Вижте уроците ни по испански език: http://omegals.com/курсове/испански-език/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *