Символизъм при озеленяване

Белия дом озеленяване

Процеса по озеленяване има редица цели и функции – да подобрява микро климатичните условия, да подобри като шумоизолира и прахоизолира градската среда, чисто естетически функции и т.н. Както всяко изкуство обаче, парковото изкуство и озеленяване има за цел да създава приятни усещания у наблюдателя, да предава някаква идея, смисъл, които е вложил нейния създател.

Много често за да изразят идеите си и да вдъхнат смисъл на една градина, ландшафтните архитекти използват необятното разнообразие от дървесни форми и сортове. И както във филмите на ужасите например, за да се придаде чувство на несигурност или дори страх се използват кривоклонести форми – дървета с неправилно извити клони. Плачещите форми на върбата, черницата, кедъра и други също се използват често, обикновено като солитер, при озеленяване поради силното въздействие върху наблюдателя.

Много интересни са и градините, в които размерите на растенията са разменени или обърнати. Например се използват джуджести дървесни форми – тоест много дребни дървета (с размери на цветя) и гигантски форми на цветя. По този начин нещата се обръщат и дърветата играят ролята на цветя, а цветята на дървета. Такива похвати в озеленяването могат да създадат една приказна атмосфера.

Изключително важно за постигането на символизъм в парковото изкуство е разположението на самите елементи на пространството при процеса на проектиране и озеленяване. В добре замислените и направени с творчески усет градини всяко растение, камъче или водна площ имат точно определено място, което е свързано не само с естетика, но и с предаването на някаква идея. Така например в японските градини разположението на камъните е от изключително значение. Също така често дърветата се поставят на точно определени места в зависимост от слънцето, така че да могат визуално да си въздействат и съответно да въздействат на посетителя.

Художественият израз на пейзажа се засилва много от играта на светлосенките по вертикалните повърхности на растителността и по хоризонталните плоскости на тревния килим. Правилното използване на светлината и сянката също могат да бъдат интересен похват. Парковете и градините, в които се набляга на осветлението са по-въздействащи през нощта. В зависимост от цвета на използваните лампа или прожектор, насочени към едно дърво например, могат да се предават различни емоции – радост, тъга, страх и други.

В много паркове художественото осветление е широко застъпено. Светлината се насочва по определен начин към отделни дървета или групи. Изключително красиви гледки се получават при наличието на водни площи, когато водата допълнително отразява пейзажа и светлинните ефекти.

Разнообразието от различни морфологични особености на растенията, както и необятността от сортове и форми дават възможност на ландшафтните архитекти да създават интересни и въздействащи картини. С творчески подход и допълнителните възможности, които ни се предоставят от природата и самите нас, можем да въплътим идея и смисъл не само на архитектурни елементи, но и на растенията.

Обърнете се към Унигардън София, ако желаете да приложите магията на красивото озеленяване. Можете да ни откриете на телефон – 0878 571 924 и на уеб адрес Unigarden-bg.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *