С какво се отличава бързия кредит?

кредити

Бързите кредити са сравнително нов продукт. Разбира се, за повечето хора те са добре познати, но на фона на останалите кредитни продукти те са се появили чувствително по-късно. Ето какво всъщност представляват бързите кредити и какво трябва да знаете за тези продукти.

– Бързият кредит се отпуска бързо

Както се очаква от името на този продукт, бързият кредит може да ви набави свежи пари в рамките на броени минути. Обикновено процедурата трае от пет минути до половин час, така че това е напълно подходящо решение за случаите, в които ви се налага спешно да платите за нещо, което не сте очаквали.

– С каква цел обикновено се тегли бърз кредит?

Бързият кредит има за цел да покрие различни по рода си, най-често неочаквани, битови разходи. Такива могат да бъдат различните битови сметки или пък необходимост от поправка на нещо у дома. Често хората прибягват до услугата бърз кредит от krediti.info когато по една или друга причина се е случило работната им заплата да бъде забавена с някой ден.

– Къде се получават парите по бързия кредит?

Парите които теглите като заем от съответната небанкова кредитна институция се получават по банков път. За целта е необходимо да имате своя банкова сметка и ако такава не е на лице, това може сериозно да ви затрудни. В наши дни на практика вече не се предлагат разплащания в брой.

– Колко пари могат да ми се отпуснат като бърз кредит?

Говорейки конкретно за бързи кредити, трябва да се уточни, че те обикновено се отпускат в малки размери. Най-често това са суми в рамките 200 – 400 лева, но в някои случаи са възможни и изключения.

Не е изключено да попаднете и на фирма, която отпуска по-големи суми от порядъка на 700 и дори над 1000 лева, но това е по-скоро рядкост. Освен това, бързите кредити се отпускат така, че кредитополучателя д може да ги изплати без проблем в рамките на 1 или 2 работни заплати, така че ако искате да изтеглите по-голяма сума трябва да разполагате съответно и с по-високи доходи.

– На какви изисквания трябва да отговаряме за да получим бърз кредит?

Изискванията за отпускане на бърз кредит са малки, но все пак такива има. Ще видите, че повечето кредитни институции отпускат заеми главно ако човекът е надежден и ако има някакви редовни доходи, с които да изплати в последствие задълженията си.

– Мога ли да получа кредит ако нямам редовни доходи?

Ако нямате редовни доходи няма как да ви се отпусне бърз заем. Това се прави с цел да могат кредитните компании да се защитят от потребители на кредитни продукти, които в последствие няма да могат да покрият задълженията си.

Ако и вие сте в това положение, но искате да изтеглите заем, тогава трябва да отидете заедно със свой близък. Човекът трябва да отговаря на изискванията за отпускане на кредит. За съжаление не всички кредитни институции от небанковия сектор предлагат тази услуга и някои просто ще ви откажат заем.

– Мога ли да взема заем ако имам лоша кредитна история?

В повечето случаи вашата кредитна история няма да е от голямо значение. Най-вероятно ще можете да изтеглите заем дори и ако в миналото сте имали проблеми с изплащането на предишни задължения.

Обикновено този тип кредитни институции се интересуват по-скоро да сте коректни в отношението си към тях и може да ви откажат основно ако сте били техен клиент преди и не сте изплащали заемна си коректно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *