Как да се държим на погребение?

Всяко погребение е изпитание – разбира се най-вече за хората, които са загубили най-близкия си, но също така и за всички присъстващи. Излагането на показ на тялото на починалия човек …