Автокаско – трябва ли да застраховаме своя автомобил

Сега, когато страната ни се намира в треска от финансово-икономически промени, всеки човек е заинтересован как да намери правилния начин да защити себе си и своята лична собственост от различни опасности. Решение на въпроса е застраховането. Например, сред автомобилистите – любители и професионалистите, с все по-голяма популярност се ползва застраховката автокаско.

В сравнение с другите видове застраховки, тя е по-изгодна и има значителни предимства. Това е застраховане на автомобила за различни видове повреди. Трябва да се отбележи, че застрахователния договор за автокаско е доброволен, за разлика от задължителната застраховка гражданска отговорност.

Този застрахователен договор може да включва няколко основни застрахователни събития, нанасящи повреди на автомобила, както и допълнително уговорени такива. Всяка застрахователна компания при настъпило застрахователно събитие, изплаща разходите, възникнали в резултат на произшествието (събитието). Застрахователната сума се изплаща независимо по чия вина е настъпило събитието и е на основание на сумата, посочена в договора, сключен между застрахователната компания и застрахования.

Когато автомобила е със застраховка автокаско, застрахователната компания изплаща напълно разходите в случаите, когато повредите на автомобила са нанесени при пътно-транспортно произшествие, от стихийно бедствие, пожар, автомобила е запален или сам се е взривил, откраднат или са в следствие на други противозаконни деяния. Ако вашето транспортно средство е застраховано частично, то изплащането на щетата ще бъде в съответствие с определените застраховани събития.

Застрахователни събития са тези, които са предвидени в сключения договор за автокаско. На първо място е кражбата на автомобила. Каква сума ще бъде изплатена на застрахования като компенсация в случай на нанесена щета вследствие на застраховано събитие, зависи от много фактори. Например, голямо значение има марката автомобил, на колко години е и до каква степен е износена машината. Размерът на плащанията се определя с помощта на таблици за изчисления. На собственика на нов автомобил, застрахователната сума на който по условията на договора се равнява на цената на закупуването, плащането ще бъде в пълен размер и без всякакви таблици.

В допълнение към всичко автомобилното застраховане автокаско взема предвид и повредите на автомобила, независимо от това дали са нанесени умишлено или без умисъл. За умишлени се считат повредите, нанесени от трети лица вследствие на неправомерни деяния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *