Абонаментни счетоводни услуги – какво включват

Най-вероятно сте забелязали, че в наши дни е рядкост някоя фирма да наеме счетоводител на постоянен трудов договор.

Това обикновено се асоциира с доста допълнителни разходи, тъй като счетоводителите са скъпо платени специалисти, да не говорим, че освен заплатата трябва да се имат предвид и други разходи, като например осигуровките.

Кой наема счетоводител на трудов договор и кой използва абонаментни планове

В повечето случаи, тези, които наемат счетоводител на трудов договор, са по-големите компании, където има да се обработва и доста по-голям обем от документи.

Повечето малки и средни предприятия, обаче, залагат на това да използват счетоводни услуги от външна фирма, която предлага някакъв вид абонаментно обслужване.

Какви счетоводни услуги да очакваме при абонаментните планове 

В зависимост от условията в конкретната кантора, всяка счетоводна къща може да предлага различни услуги (разгледайте на Acc-ConsultCo.com). Въпреки това, основната част от тях са почти неизменно следните:

  • Водене на счетоводство;
  • Данъчни декларации;
  • Финансови анализи;
  • Финансови отчети;
  • Консултации;
  • Подготовка за одит.

Ценообразуване при абонаментните планове

Абонаментните планове на счетоводните кантори обикновено следват стандарт и се поделят на няколко пакета, като счетоводителят ще ви насочи към този, който е най-подходящ за вас.

Обикновено, в цената се включват определен брой счетоводни документи на месец, определен брой консултации, а също така отношение имат и други фактори, засягащи броя на служителите.

Извършване на данъчни услуги

Извършването на данъчни услуги е една от най-важните дейности на счетоводното обслужване.

Обикновено включва подготовка и подаване на данъчни декларации, като декларации по ДДС, данък върху печалбата на юридическите лица, данък върху доходите на физическите лица и други данъчни задължения.

Счетоводната кантора може да предостави консултации относно оптимизацията на данъчното задължение и дали всичко е в съответствие със законодателството.

Счетоводни услуги по анализ на финансовите показатели

Счетоводната кантора може да извършва анализ на финансовите показатели на фирмата, да предоставя финансови отчети и прогнози, да помага за анализа и респективно за управлението на паричните потоци, кредиторската и дебиторската политика и други аспекти на финансовото управление.

Освен това, може да предостави консултации по въпроси, свързани със счетоводството, финансите и данъчното право. Това може да включва разяснения на счетоводни стандарти, избор на счетоводни политики, финансово планиране и стратегии за оптимизиране на финансовите резултати.

Счетоводни услуги по подготовка за одит

Счетоводната кантора, към която имате договор за абонаментно обслужване, може да ви помогне изключително много в подготовката за предстоящ външен одит на вашата фирмата. Това включва:

  • 1-во: Изготвяне на счетоводни документи;
  • 2-ро: Предоставяне на необходимата информация и сътрудничество с външния одитор по време на одитния процес.
The following two tabs change content below.
Препитавам се с дигитален маркетинг и в частност със SEO. Експерт съм в писането на авторитетни коментари, например за това как да пазаруваме изгодно в Aliexpress, като отделно се занимавам с дистрибуция на хранителни добавки с марка Аквасорс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *