Престиж за собствениците – професионален домоуправител

Наличието на професионален домоуправител за която и да е сграда е голям престиж, особено за живеещите в нея собственици. Те, обитателите й, си спестяват излишно губене на време и излишно напрежение помежду си, ако наемат такъв професионален домоуправител. Неговата функция е строго определена – той се грижи за поддръжката на сградата, както за нейния интериор, така и за нейния екстериор.

По-специална първата от изброените две функция включва поддръжка на чистотата в общите вътрешни пространства на сградата, поддръжка на топлинните инсталации и електроинсталациите, както поддръжка на всички необходими аксесоари за тяхното нормално функциониране. При евентуална авария от каквото и да било естество или нередност, професионалният домоуправител реагира моментално за нейното отстраняване.

Относно поддръжката на екстериора, тя включва общата зелена площ, която изисква редовни професионални грижи на специализирани фирми за озеленяване, поддръжката на мазилката на сградата, наблюдаване за правилно функциониране на външните отоплителни тела и др.

Професионалният домоуправител се заема с абсолютно всички плащания на сметки, със събиране на средства за това от обитателите на сградата. Той може също така да набави необходимата информация за кандидатстване на сградата за субсидия по някакъв проект. Например, ако сградата е стара и се нуждае от саниране, за да подобри външният си вид, но и за да добие по-добра топлоизолация, въпросният платен домоуправител изготвя всички формуляри и нормативни документи, след което ги внася за одобрение в съответната институция.

При евентуално одобрение на проекта за саниране пак той е отговорен за намирането на фирма, която да извърши зададената дейност, като паралелно с това всекидневно следи за доброто протичане на възложената задача.

След изброените по-горе преимущества за обитателите на дадена жилищна сграда за наемане на професионален домоуправител, всички биха се съгласили, че това е наистина крайно необходимо, като по този начин отпадат и всякакви проблеми със събирането на средства от недоброжелателни съседи, тъй като той по законен начин успява да ги набави от въпросните лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *