Счетоводни услуги за изготвяне на годишен финансов отчет

ГФО

Когато имате бизнес, неминуемо е да се сблъскате със ситуации, в които е необходимо да се извърши осчетоводяване на една или друга дейност, част от вашата работа. В такъв случай може да изберете сами да се занимаете със счетоводството на своята фирма, но това определено би било трудоемко и отнемащо значително време занимание, особено когато нямате опит или за пръв път се сблъсквате с такава дейност.

Много компании наемат професионален счетоводител, който да се заеме със счетоводните работи във фирмите и има причина за това – по този начин дейността на бизнеса се улеснява и насочвате вниманието си към по-продуктивни дейности.

Какви елементи се включват в изготвянето на ГФО

Приключването на финансовата година за търговеца е свързано с изготвянето и подаването за публикуване в публичния регистър на годишния финансов отчет за дейността на фирмата. В него се помества състоянието на фирмата от финансова гледна точка и резултатите в нейното предприятие в тази насока. Ако търсите професионална помощ за изготвяне на ГФО, може да се ползвате от счетоводни услуги, предоставени от Acc-ConsultCo.com

В него се излага подробна информация за движението на паричните средства в компанията, включително активи, пасиви (парични задължения), приходи и разходи, размер на собствения капитал и промени в него, както и всички останали парични потоци.

В ГФО е задължително необходимо да присъстват счетоводният баланс на фирмата за периода, отчет за приходите и разходите, направени през него и приложение, в което да бъдат изложени пояснителни бележки, както и информация, обобщаваща най-важните счетоводни политики в предприятието.

Съществуват някои особености относно съдържанието на отчета, по отношение на различните видове търговци, както и в зависимост от големината на предприятието. Така например едноличният търговец, чийто приходи от продажби за периода са до 200 хил лв (включително) и не е задължително да бъдат проверени чрез независим финансов одит може да подаде за публикуване и ГФО, състоящ се само от отчет за реализираните приходи и разходи.

Защо е добре да ползвате счетоводни услуги за изготвяне на ГФО

Изготвянето на ГФО обичайно е свързано с преглеждането на голям набор от документи, носещи съответната информация за отчетния период. Задачата не е от най-леките и заради това обикновено в края на годината счетоводителите са най-натоварени, тъй като ГФО се изготвя към 31 декември на отчетния период.

Когато наемете професионален счетоводител, той най-вероятно вече обслужва или ще обслужва и други фирми. Това означава, че ще му се наложи да изготви ГФО за всяка една от тях в законоустановения срок, който е еднакъв за всяко предприятие.

Това може да доведе до забавяне и допускане на документални неточности. Затова е най-добре да се обърнете към счетоводна къща като Acc-ConsultCo.com, която разполага с по-голям човешки ресурс за извършване на услугата.

The following two tabs change content below.
Препитавам се с дигитален маркетинг и в частност със SEO. Експерт съм в писането на авторитетни коментари, например за това как да пазаруваме изгодно в Aliexpress, като отделно се занимавам с дистрибуция на хранителни добавки с марка Аквасорс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *