Какво трябва да знаете за транспортирането на извънгабаритни товари

Какво трябва да знаете за транспортирането на извънгабаритни товари

В сферата на логистиката и транспорта някои пратки изискват повече от просто стандартен подход. Извънгабаритните товари, известни също като свръхгабаритни или тежки товари, представляват уникални предизвикателства и съображения за професионалистите …

Акумулатори

Изкупуване на акумулатори за рециклиране: какви са ползите от това 

С нарастващото търсене и предлагане на автомобили, потреблението на акумулатори се увеличава с бързи темпове. За съжаление, в един момент повечето от тези приспособления в един бъдещ момент се озовават …